Wednesday, September 4, 2019

Essay --

â€Å"Ilmu pengetahuan tanpa nilai-nilai yang mulia belum tentu dapat melahirkan masyarakat yang baik dan berjaya. Nilai-nilai yang mulia tanpa ilmu pengetahuan juga tidak akan melahirkan masyarakat yang berjaya†. Begitulah ungkapan kata-kata bestari oleh mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Bapa Pemodenan Negara yang merupakan salah satu daripada pencetus kegemilangan dunia pendidikan negara. Selamat pagi dan Salam 1 Malaysia saya ucapkan kepada: Pengerusi Majlis, Yang Amat Berhormat Datuk Johan Ashaari bin Murti, Menteri Pendidikan merangkap Timbalan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Romario Ansam anak Rungah, Timbalan Menteri Pendidikan. Yang Amat Berhormat Pehin Sri Maher Zain, Ketua Menteri. Yang Berhormat Freddy Jabu anak Jugah, Timbalan Ketua Menteri. Yang Berhormat Datuk Halimah, Menteri Tugas-tugas Khas Dalam Negeri berkaitan Pendidikan. Yang Berhormat Datuk-datuk dan Datin-datin. Yang Berbahagia Datuk Ariffin Faiq, Ketua Pengarah Pendidikan. Yang Berbahagia Datuk Sabri bin Rahmat, Rektor IPGM. Yang Dihormati Encik Hafiz Azman, Pengarah Pendidikan Negeri. Yang Berusaha Puan Saftuyah binti Safri, Pengarah Institut Pendidikan Guru Tunku Abdul Rahman. Pengarah-pengarah IPGK dan Wakil-wakil Pengarah IPGK. Yang Berusaha Encik Amir bin Jamal, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Tunku Abdul Rahman. Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri. Ketua-ketua Jabatan dan Ketua-ketua Unit Institut Pendidikan Guru Tunku Abdul Rahman. Pensyarah-pensyarah Kanan. Para Pensyarah. Staf-staf Sokongan. Para Graduan. Para Ibu Bapa. Tuan-tuan dan Puan-puan dekat di hati. Tegak rumah kerana tiangnya, tegak bumi kerana paksinya, tegaknya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk â€Å"Kecemerla... ...unyai muhasabah diri, mereka mampu mencipta nama dan berjaya di peringkat global. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Sedarkah anda bahawa percubaan dan uji kaji ribuan kali telah dilakukan oleh Thomas Adison untuk mencipta lampu yang dapat kita nikmati faedahnya sehingga ke hari ini? Tahukah anda bahawa Colonel Sandera telah bersusah payah siang dan malam untuk mencipta resepi rahsia KFC nya sehingga semua kita yang pada hari ini menjamahnya sehingga menjilat jari? Sikap sebeginilah yang wajar diambilkan sebagai contoh dan panduan sekiranya kita ingin betul-betul cemerlang dalam akademik bahkan kehidupan kita seharian. Antara rahsia kejayaan orang-orang yang hebat ini ialah kepatuhan kepada disiplin. Lihatlah wahai dunia bahawa orang-orang yang berdisiplin ini yang akan menggoncang dunia! Bak kata pepatah, â€Å"siapa yang menuai, dia akan dapat hasilnya†.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.